Стефан Владков

 

 
 
 
 
 
 
 
Опит:
Нормативна уредба 
за местното самоуправление
 
 

Ел.поща:
Основна квалификация:
Стефан Владков е юрист с над 10-годишен опит в областта на местното самоуправление. Участвал е в разработване на проекти на нормативни актове, свързани с работата на общините, на национално и местно равнище. Предоставя юридически консултации и обучение на общините за разработване на проекти на нормативни актове, за прилагане на нормативната уредба, за изготвяне на тръжна документация и провеждане на търгове и процедури, за създаване на публично-частно партньорство.