Пламен Данчев

 

 
 
 
 
 
 
 
Опит:
Финансова децентрализация
Секторна децентрализация
Финансов анализ и планиране
 
 
Ел.поща:
Основна квалификация:
Пламен Данчев е стопански и финансов анализатор с 9-годишен професионален опит в областта на публичните финанси, финансовата и секторната децентрализация, дълговото финансиране, планиране на капиталови инвестиции на местно равнище, анализ на капацитета на общините за поемане и обслужване на общински дълг, разработване на електронни модели за общински финансов анализ, проучване и разработване на варианти и подходи за децентрализация на публичните услуги, публично-частни партньорства.