Калина Тодорова

 

 
 
 
 
 
 
Опит:
Счетоводство и контрол
 
 
Ел.поща:
todorova@esgroup-bg.com
Основна квалификация:
Калина Тодорова има 12-годишен опит в областта на въвеждане и управление на счетоводни системи и финансов контрол. Работила е като счетоводител за български компании и за американските компании DAI, Inc. и RTI International.