Ангел Марков

 

 
 
 
 
 
 
 
Опит:
Общински услуги
Общинска собственост
Общински финанси
Обучение
 

Ел.поща:
Основна квалификация:
Ангел Марков е експерт в областта на институционалното развитие и обучението с богат административен опит. Работил е като експерт по проекти на Програмата за развитие на ООН (ПРООН), Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Институт Отворено общество. Има 10 години професионален опит в областта на управление/координация на проекти, общински услуги, общинска собственост, общински финанси.