Информация

Група за ефективни решения прилага решения за устойчиво развитие на публичния и частния сектор и на структурите на граждаското общество. Услугите на фирмата са насочени към:

  • централната власт - министерства, агенции, областни управи
  • местната власт - общини и сдружения на общини
  • частен сектор - търговски дружества и бизнес асоциации
  • неправителствени организации
  • международни институции

Група за ефективни решения предлага:

  • експертна помощ
  • изследвания, прогнози, анализи и оценки
  • обучение
  • организиране на конференции, дискусионни форуми и други публични събития