Подход

Нашият опит ни е показал, че за успеха на всяка задача е необходимо да се фокусираме върху: 

  • Новаторство, гъвкавост, отзивчивост
  • Услуги, които предугаждат и отговарят на потребностите на клиентите

За всяка специфична задача Група за ефективни решения сформира екип от опитни технически експерти, който отговаря най-добре на специфичните потребности на клиента. Работим в сътрудничество с клиентите си и изграждаме доверие и устойчиви взаимоотношения. 

  • Използване и надграждане на съществуващия опит и ресурси

Група за ефективни решения е разработила разнообразни продукти и системи в области като управление на реформата в политиката, институционално укрепване, оценка на изпълнението, управление на публичните финанси. Фирмата гледа на всяка задача като на възможност за прилагане и усъвършенстване на тези и за разработване на нови продукти и системи.

  • Партньорство

Група за ефективни решения поддържа мрежа от вътрешни и международни партньорства за постигане на най-добри резултати за нашите клиенти. Наши партньори са:

RTI International, САЩ

Nordic consulting group, Дания

LemTech Konsulting, Полша

Клуб „Икономика 2000 , България

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

София Консултинг Груп, България

Институт Отворено общество, София, България

БГБиомаса, България

DS Consulting, Полша