Ценности

Група за ефективни решения се ангажира с ценности и принципи на работа, които са установени и развивани по време на дългогодишната ни работа като екип и са неразделна част от корпоративната култура на фирмата.

  • Спазваме високи професионални стандарти;
  • Предоставяме обективна информация;
  • Работим честно и почтено с всички клиенти и колеги;
  • Не допускаме конфликт на интереси; 
  • Зачитаме конфиденциалността на личната информация; 
  • Насърчаваме непрекъснатото професионално развитие на служителите.