Визитка

Група за ефективни решения ООД е консултантска фирма, регистрирана през 2005 г. Фирмата беше създадена, за да съхранява и развива опита и капацитета, натрупан през последните 10 години от екипа на Програма Инициатива местно самоуправление (ИМС). Чрез ИМС Американската агенция за международно развитие (ААМР) повече от десетилетие предоставяше техническа помощ в България за изграждане на ефективни и отговорни органи на местно самоуправление. През 2006 г. Група за ефективни решения стана под-изпълнител на изпълнителя на Програма ИМС в България - RTI International, NC, USA. Програма ИМС приключи през юни 2007 г. с оглед на оттеглянето на ААМР от България. Служителите, които работиха професионално за осъществяване на целите на ИМС, сега са основният екип на Група за ефективни решения.

Мисията ни е да допринасяме за устойчивото развитие на публичния и частния сектор и на гражданското общество чрез разработване и прилагане на ефективни и новаторски решения.  

Група за ефективни решения предоставя експертна и консултантска помощ; разработва анализи, оценки и прогнози; управлява проекти; разработва и предоставя програми за обучение; организира учебни пътувания, конференции и дискусионни форуми в областта на реформа в политиките, институционално развитие, публични финанси и гражданското общество.