Добре дошли в страницата на Група за ефективни решения

Група за ефективни решения e независима консултантска фирма, създадена през 2005 г.

Група за ефективни решения предлага висококачествени услуги за устойчиво развитие на публичния и частния сектор и на гражданското общество.

Група за ефективни решения разполага с екип от квалифицирани и опитни експерти, които споделят мисията и ценностите на фирмата.

Група за ефективни решения работи с клиенти от централна и местната власт, бизнеса, неправителствените организации и международни институции.